Για αστιγματισμό

Ενώ τα προβλήματα κοντινής και μακρινής δυσκολίας στην όραση μπορούν να διορθωθούν με τους τυπικούς “σφαιρικούς” φακούς επαφής, η διόρθωση του αστιγματισμού απαιτεί ειδικούς φακούς επαφής. Αυτοί οι πιο εξειδικευμένοι φακοί επιτρέπουν την καλύτερη ακρίβεια στη διόρθωση της παραμόρφωσης που παρατηρείται σε όλες τις αποστάσεις σε έναν άνθρωπο με αστιγματισμό.

Αυτοί οι εξειδικευμένοι φακοί επιτρέπουν τη διόρθωση του αστιγματισμού με μεγάλη ακρίβεια.

Βρείτε μας

Πινδάρου 9B, 1060, Λευκωσία

22348939

Εξυπηρέτηση πελατών

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία

 

Scroll to Top